We zijn allemaal afhankelijk van de natuur, maar de manier waarop we natuurlijke hulpbronnen gebruiken heeft helaas enorme gevolgen, zowel voor de planeet als voor de mensen die erop leven.

Als marktleider in onze branche – en als internationaal groeiend bedrijf – nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons doel is om een ​​leidende partij te zijn op het gebied van duurzaamheid binnen onze branche. We zijn al goed begonnen en we doen altijd ons best om nog beter te worden.

Een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen betekent voor ons bij Mill onder meer het combineren van onze stijlvolle ontwerpen met geavanceerde technologie en innovatie.

We zijn continu bezig met slimme, aantrekkelijke producten waarmee de consument kan meebeslissen over de besteding van energie aan verwarming. Zo kunnen we allemaal actief bijdragen aan het verlagen van ons energieverbruik. We hebben al oplossingen ontwikkeld die het voor consumenten gemakkelijker maken om energie te besparen door onze investering in slimme technologie. Met de Millnorway-app kun je wekelijks een aangepast schema maken waarmee je zowel energie bespaart als geniet van een comfortabele temperatuur in huis. Dit is slimme technologie en innovatie die zowel uw portemonnee als het milieu ten goede komt.

Bij duurzame ontwikkeling gaat het om het voorzien in de huidige consumptiebehoeften zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid dat toekomstige generaties in hun behoeften voorzien. Om te begrijpen hoe wij in Mill de grootste sociale verantwoordelijkheid kunnen nemen, hebben we de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN doorgenomen. We hebben ze grondig doorgenomen om de doelen te begrijpen, selecteren en implementeren die het meest relevant zijn voor Mill en die de grootste impact hebben.

We hebben ervoor gekozen om ons te concentreren op de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen geformuleerd vanuit VN:
8. Fatsoenlijk werk en economische groei.
Dit houdt in het bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen.

12. Verantwoorde consumptie en productie.
Dit houdt in dat er gezorgd wordt voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

13. Klimaatactie.
Onmiddellijke actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

Deze doelen hebben er al toe geleid dat we een gebruiksvriendelijke app hebben ontwikkeld voor het bewaken en besturen van kachels. De slimme stekker die we in 2016 lanceerden, maakt oudere kachels slim – met andere woorden, je hoeft geen nieuwe kachel te kopen om een ​​slimme kachel te hebben. We hebben ook een doorlopend initiatief om plastic en verpakkingen te verminderen, en we hebben een aantal activiteiten gedefinieerd op basis van de principes van de circulaire economie met de ambitie om de manier waarop onze producten worden ontwikkeld, geproduceerd en gerecycled, te transformeren.

Niemand kan alles, maar iedereen kan iets. We kijken ernaar uit om onze reis naar een duurzamere planeet voort te zetten en we zijn er vast van overtuigd dat de toekomst rooskleurig is.