Garantie

Alle Mill producten zijn ontwikkeld en geproduceerd naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen, daarom bieden we ook bij aankopen vanaf 1 september 2022 5 jaar garantie op Mill producten die gekocht zijn bij een erkende Mill wederverkoper. Voor aankopen bij andere verkopers gelden de lokale garantieregels (2 jaar).

Mocht er toch iets mis zijn met uw product gedurende deze periode, dan garandeert Mill een kosteloze herstelling of vervanging conform de Mill garantievoorwaarden.
Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken en uw aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren. Daarnaast is het raadzaam om tevens deze website te consulteren voor bijkomende ondersteuning, alvorens de winkel of website waar u hem gekocht heeft te contacteren.

De Mill garantie is geldig wanneer het apparaat is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de winkel/website en het model- (type) en productie- (serie) nummer van het apparaat.
Bij aankopen op Bol.com is het belangrijk om een printscreen te sturen van de daadwerkelijke verkopende partij.

De Mill garantie vervalt indien:

  • Op een van de genoemde documenten iets veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
  • Het model- (type) of productie- (serie) nummer op het apparaat veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
  • Reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde serviceorganisaties of personen.
  • Een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid.
  • Een defect veroorzaakt is door oneigenlijk of verkeerd gebruik of door het gebruik in een omgeving dat niet in overeenstemming is met wat voorgeschreven is voor het toestel.
  • Een defect veroorzaakt is door aangesloten randapparatuur, toebehoren of gebruiksmaterialen anders dan door Mill voorgeschreven.
  • De schade is veroorzaakt door dieren.
  • Het toestel defect is door normale slijtage van vervangbare onderdelen, die als verbruiksonderdelen bedoeld zijn of breuk van glazen onderdelen zoals kannen et cetera.

Wij maken u erop attent dat het product niet als defect kan worden beschouwd als wijzigingen of aanpassingen nodig zijn ten einde het product te laten voldoen aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn in landen waar het product oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of geproduceerd is.